Já mnohokrát děkuji vám za příkladnou péči s mojí objednávkou.